İBYS Entegratör Firmalar Hakkında Duyuru

İş sağlığı ve güvenliği alanında gerek Bakanlığımıza gerekse ilgili kurumlara sağlanacak karar destek sistemini oluşturacak ve mevcut verilerin anlamlandırılmasını sağlayacak İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi (İBYS) kurulacaktır.

Kurulmuş olan İBYS İSG alanında iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında elde edilecek veriler ve mevcut veriler ışığında bütünleşik bir bakış açısı ile önleyici strateji geliştirilmesine hizmet edecektir.

Bu çerçevede Bakanlığımızca yayımlanan 27.02.2018 tarihli ve 2018/1 sayılı Dış Genelge kapsamında tescil edilen firmalar  https://ibys.csgb.gov.tr/pages.aspx?id=3   adresinden ilan edilmiştir. İlgili kurum ve kuruluşların  https://ibys.csgb.gov.tr/pages.aspx?id=8 adresinden ilan edilen veri setlerini takip ederek gerekli bilgileri 01.07.2018 tarihi itibarı ile Bakanlığımıza gönderiyor olması önem arz etmektedir.