Ortam Ölçümleri

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı işletmelerin gerekli durumlarda işyeri ortam ölçümleri yaptırması şart koşmuştur. İşyerinde çalışanları ortamda gereğinden az veya gereğinden fazlalığı olan etkenlerden korumak işverenin görevidir. Bu da ancak işyeri ortam ölçümleriyle gerçekleştirilebilir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10. maddesi işverenleri, çalışanların işyeri çalışma ortamındada maruz kalabileceği risklerin belirlenmesine yönelik çalışmaların yapılması konusunda zorunlu tutar.

20 Ağustos 2013 tarihinde yayımlanan İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelikde de açıkça belirtildiği gibi işverenler, işyeri ortamının standartlara uygun hale getirilmekle ve gerekiyorsa bu ölçümleri yaptırmakla mükelleftir.

İŞYERİ ORTAM ÖLÇÜMLERİ NELERDİR?

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, çalışanların işyerinde maruz kaldığı tehlikelerin belirlenmesini, ölçülmesini ve ortadan kaldırılmasını şart koşmaktadır. Bu tehlikeler, ortamda bulunan yabancı maddelerin fazlalığından veya eksikliğinden kaynaklanabilir.

Yapılan Risk Değerlendirmesi sonucunda maddelerin uygunsuzluğu gözle belirlenemediği durumlarda, ortam ölçümleri yapmak gerekir. Hekim Oğul OSGB, ortam ölçümleri konusunda Türk Akreditasyon Kurumu tarafından deney laboratuvarı olarak ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvar olarak yetkilendirilmiştir.

İŞYERİ ORTAM ÖLÇÜMLERİ NELERDİR?

Hekim Oğul OSGB & Ölçüm Laboratuvari bütün ortam ölçüm konusunda akredite bir iş hijyeni laboratuvarıdır. Ölçümler, çalışma ortamı ve kişisel maruziyet olarak ikiye ayrılır. Çalışma ortamı ölçümleri, ortamın genelindeki iş hijyenini dikkate alırken, kişisel maruziyet ölçümleri, belli bir işi yapan çalışanın gün boyu ne kadar sağlığını bozabilecek etkene maruz kaldığı belirler.

Akredite olduğumuz ölçümleri aşağıda bulabilirsiniz:

Çalışma Ortamı Ölçümleri

 • Ortam Toz Ölçümü
 • Ortam Gürültü Ölçümü
 • Ortam Titreşim Ölçümü
 • Ortam Kimyasal Ölçümü
 • Ortam Aydınlatma Ölçümü
 • Ortam Termal Konfor Ölçümü
 • Ortam VOC Ölçümleri

Kişisel Maruziyet Ölçümleri

 • Kişisel Gürültü Maruziyeti Ölçümü
 • Kişisel Titreşim Maruziyeti Ölçümü
 • Kişisel Gaz Maruziyeti Ölçümü
 • Kişisel Toz Maruziyeti Ölçümü
 • Solunabilir Toplam Toz Ölçümü
 • Kişisel VOC (Kimyasal) Maruziyeti Ölçümü

İSG ORTAM ÖLÇÜMLERİ İSTANBUL

Hekim Oğul Ölçüm Laboratuvarı olarak 2014 yılında Türkiye'nin ilk iş hijyeni laboratuvarlarından biri olarak yetkilendirildik. Laboratuvarımız İstanbul Ataşehir'de bulunmakta olup şuana kadar Türkiye'nin her yerinden (Van ve Hakkari dahil) çeşitli ortam ölçümleri yaptık. Uzman Makine ve Elektrik mühendisi kadromuzla en kaliteli hizmeti almanız için, firmanızdaki aydınlatma, gürültü, toz ve gaz ölçümleri en hassas şekilde yapmak için durmadan çalışıyor ve kullandığımız teknolojileri geliştiriyoruz.

Diğer Hizmetlerimiz

İşyeri Hekimi

Hekim Oğul OSGB altyapısı daha önce hiç işyeri hekimliği yapmamış bir doktorun

Devamını Oku

İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanı, üniversitelerin mühendislik veya fen fakültesinden mezun olmuş

Devamını Oku

İşyeri Hemşiresi

Sağlık personelinin işyeri hemşiresi yasal olarak yapabilecekleri sınırlıdır

Devamını Oku

Ortam Ölçümleri

Ortamdaki toz, gürültü, aydınlatma ve gaz seviyesi, isg ortam ölçümleri ile belirlenir.

Devamını Oku

Periyodik Kontroller

İş makineleri düzenli olarak bir makine mühendisinin kontrolünden geçirilmelidir.

Devamını Oku

Elektrik ve Topraklama Kontrolleri

Elektrikli ekipmanları, paratoner, düzenli olarak yılda bir defa elektrik mühendisleri/elektrik teknisyeni tarafından periyodik kontrolden geçirilmeli ve raporlarının hazırlanması gereklidir.

Devamını Oku